Category: ሌላ ምስ ቅዱሳን

ኣሰር ክርስቶስ ብምስዓብ ክሳብ ሞት እሙን ንዝዀኑ፣ ቅድሜና ናይ ዝነበሩ ቅዱሳን ኣቦታትን ኣዴታትን ታሪኮም ዝእንገደሉ ገጽ።

ቅዱስ ኒቆሌዎስ እቲ ሓቀኛ ናይ ልደት ኣቦ

ቅዱስ ኒቆሌዎስ እቲ ሓቀኛ ናይ ልደት ኣቦ

ቅዱስ ኒቆሌዎስ  እቲ ሓቀኛ ናይ ልደት ኣቦ ሊቃዉንቲ ኣቦታት “ፈቃር”፡ “ትሑት”፡ “ኣቦ ድኻታት”፡ “ኣቦ”፡ “ሕያዋይ”. . ብምባል ይጠቕስዎ። ንብዙሕ ሰናይ ተግባራት ዘማልአ ኣቦ፣ ሳሕቲ`ዩ ዝርኸብ፣ ሓደ ካብዞም ዉን ቅዱስ ኒቆሌዎስ ሊቀጳጳስ ዘሚራ እዩ። ህጻናትን፣...

በዓለ ሓዋርያት-ጴጥሮስ ወጳዉሎስ 0

በዓለ ሓዋርያት-ጴጥሮስ ወጳዉሎስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። እንኳዕ ናብ ክቡር በዓል ናይ ሓዋርያት፣ ጴጥሮስ ወጳዉሎስ፣ ብሰላም ኣብጽሓና፣ ክቡራት ኣንበብቲ። በረኸቶምን ጸሎቶምን ናይ ኲሎም ሓዋርያት ምስ ኲልና ይኹን። መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ገንጺሉ ዘንብብ ሰብ፣...

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ 0

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ

እዛ ዕለት እዚኣ፣ ብሰማእትነት ናይ ክልተ ቅዱሳን ሓዋርያት ጴጥሮስን ጳዉሎስን፣ ተቀዲሳትልና ኣላ። እዞም ቅዱሳን ሓዋርያት ሕቡኣት ኣይነበሩን፣ ኣብ ኲሉ ፍሉጥ ዝነበሩ እዮም፣ “ድምጾም ናብ ኲላ ምድሪ፣ ቃላቶም ድማ ክሳብ ኲላ ዓለም በጽሐ” /መዝ 19፡4/።...

ርእሰ መነኮሳት ቅዱስ እንጦንስ

ርእሰ መነኮሳት ቅዱስ እንጦንስ   22 ጥሪ ቤተክርስቲያንና ንኣበ መነኮሳት ቅዱስ እንጦንስ እትዝኽረሉ ዕለት እዩ። ክንዲ ርእሰ መነኮሳት ቅ.እንጦንስ ጌሩ ንዓለም ዝጸለወ ክርስቲያን ክሳብ ሕጂ የለን። ኣብ ዂሉ ዓለም ብስሙ ዝተዶኸና ብዙሓት ገዳማት ኣለዋ።...

ቅድስት ባርባራ

ቅድስት ባርባራ “ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋናኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዚርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም፡ ክሳዕ እታ መዓልቲ ክርስቶስ መዓንቀፊ ዜብሎምን ንጹሃትን ምእንቲ ኽትኰኑ፡ እቲ ዚሐይሽ ክትምርምሩ፡ እቲ ፍቕርኹምውን ብፍልጠት ብምስትውዓል ዘበለ ዅሉን ኣዝዩ እናበዝሔ ኪኸይድ፡ እጽልይ...