Category: መልእክቲ

ጾም ምስ ይቕሬታን ድኻታት ብምዝኻርን 0

ጾም ምስ ይቕሬታን ድኻታት ብምዝኻርን

ንመንፈሳዊ ህይወትና ካብ ዘደልድሉ፣ ዝዓበየ መንፈሳዊ መገዲ፣ ጾም እዩ። ኣገዳሲነት ናይ ጾም ዉን ብብዙሕ ጽሑፋት ተነጊሩና ኣሎ። ካብ ነነዌ ዝመቦቀሉ ቅዱስ ይስሃቅ ሶርያዊ፣ ጾም መንፈሳዊ መሳርሒ ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ ጽሑፍ ከምዚ ኢሉና። “መድኃኒ ዓለም...

0

ተመን ኣስራዚ

  “እቲ ህዝቢ ድማ፡ ኣብዚ እንጌራ የልቦን፡ ማይ ድማ የልቦን፡ ነዚ ፈኲሽ እንጌራ ኸኣ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ፡ ኣብ በረኻ ኽንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብጺ ኣደየብኩምና፧ ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። እግዚኣብሄር ከኣ ዚነዱ ኣትማን ናብ ህዝቢ...

ክርስቲያናዊ ህይወትናን መስቀል ክርስቶስን 0

ክርስቲያናዊ ህይወትናን መስቀል ክርስቶስን

ሚስጢር ድሕነትና ኣብ መስቀል ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓዝአ እዩ። ዓሙቊ ዝዀነ ሚስጢር ድሕነትና ዝተፈጸመሉ ጥራይ ዘይዀነስ፣ መስረትን ምልኣት ክርስቲያናዊ ህይወትና ዉን ዝተጋህደሉ፣ መስቀል እዩ። “ደድሕረይ ኪስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ፣ ህይወቱ ቐቢጹ (ነፍሲ ይቕበጽ)፡...

1

ስግዉ ቃል 1- ስነፍጥረትን ዉድቀትን

ምዕራፍ ሓደ ስነ-ፍጥረትን ዉድቐት ኣብታ ቀዳመይቲ መጽሓፍ፣ “ኣንጻር ኣህዛብ (the Contra Gentes) 1”፣ ኣጀማምራ ናይ ኣህዛብ ኣምልኮ ጣኦትን ከንቱ ኣምልኮኦምን ፣ ብጸጋ ኣምላኽ ገሊጸልካ ኔረ። ከምኡዉን፣ ብዛዕባ ናይ ኣብ ቃል ተዘራሪብና ኔርና። ንሱ መለኮታዊ...

1

ስግዉ ቃል-መእተዊ /ጥንተ ትስብእት/

ጥንተ ትስብእት-መጋቢት 29 ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። መጋቢት 29፣ ጥንተ ትስብእት ተባሂሉ ይፍለጥ፣ ማለት ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብፍቑዱን ብስምረት ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን፣ ሰብ ክከዉን ዝመረጸሉን፣ ኣብ ማህጸን ድንግል...

0

ገለ ብሂላት ካብ ቅዱሳን ኣዴታት- ቅድስት ስትከሊካ

ሎሚ ሰንበት ዕለት 12 ለካቲት (ፈረንጂ) ዓለምለካዊ መዓልቲ ኣዴታት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንኲለን ኣዴታት፣ ኣዴታት ቤተክርስቲያንን፣ እንኮላይ ንወላዲተይ መርዓተኣብ ብሩኽ መዓልቲ ክብለን ይፎቱ። ንመዓልቲ ኣዴታት ብዝዉክል መልክዑ፣ ገለ ብሂላት ናይ ቤተክርስቲያን ኣዲታት ከላልየኩም። ኣብ መጽሓፍ...

ጸሎት ናይ ዝናሳሕ ሰብ!- ቅ.ኤፍሬም ሶርያዊ 0

ጸሎት ናይ ዝናሳሕ ሰብ!- ቅ.ኤፍሬም ሶርያዊ

ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ፣ ብዛዕባ ሰብ ነነዌ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ትምህርቲ ዝተወስደ ጸሎት ኮይኑ፣ ብንስሓ ዝመላለስ  ክርስቲያን ኣንጻር ሰይጣን ክጽልዮ ዝኽእል ጸሎት እዩ። እቲ ጽሑፍ ብቋንቋ ሶርያ፣ ብግጥሚ መልክዕ ዝተዳለወ እዩ፣ ብሩኽ ንባብ። “ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ፣ ኣምላኽ...

ሓድሽ ዓመትን መደባት ዉጥንን 0

ሓድሽ ዓመትን መደባት ዉጥንን

ሰባት ብባህሪና ምክንያት ደለይቲ ኢና። ገለ ነገር ክንገብር፣ ምክንያት ንደሊ። ግደ ሓቂ ነተን ነገራት ብዘይ ገለ ምክንያት ክንፍጽመን ምከኣልና፣ ግን ኣይንገብሮን። ነገራት ክንገብር ምክንያት ካብ ዝኾኑና ቀንዲ ኣብነት ድማ፣ ሓድሽ ዓመት እዩ። ኣብ ሓድሽ...

ዳግማዊት ሔዋን-ድንግል ማርያም 0

ዳግማዊት ሔዋን-ድንግል ማርያም

መጽሓፍ ቅዱስ፣ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ “ዳግማይ ኣዳም” ወይ “ሰማያዊ ኣዳም” ኢሉ ይጽዉዖ። ናይቲ ዝወደቐ ኣዳም መተካእታ ኮይኑ ዝመጽአ ባዕሉ መድሓኒ ዓለም ክርስቶስ እዩ። ሮሜ 5፥10-መፈ 1ይ ቆሮ 15፥45-49። “ኣዳም ከኣ ምስሊ እቲ ዚመጽእ...

ናብራ ምስ ንህቢ-ብዲ. ዳንኤል ክብረት 0

ናብራ ምስ ንህቢ-ብዲ. ዳንኤል ክብረት

እዛ ሕጂ እተንብብዋ ዘለኹም ጽሕፍቲ ካብ ኣምሓርኛ “ከንብ ጋራ ኑሮ” ዝተተርጎመት ኮይና፣ ብዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዝተጻሕፈት እያ። ኣብ ዉሽጢ ሓዳር ዘሎ ዉረድ ደይብ፣ ብንጹርን ብዕምቆትን እተረድእ፣ ኣዝያ ብስልቲ ጽሕፍቲ እያ። ኣንቢብኩም ንህይወት ክኾነኩም ዉን፣...