Category: መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ

0

ተመን ኣስራዚ

  “እቲ ህዝቢ ድማ፡ ኣብዚ እንጌራ የልቦን፡ ማይ ድማ የልቦን፡ ነዚ ፈኲሽ እንጌራ ኸኣ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ፡ ኣብ በረኻ ኽንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብጺ ኣደየብኩምና፧ ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። እግዚኣብሄር ከኣ ዚነዱ ኣትማን ናብ ህዝቢ...

0

ስለምንታይ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ዕርገት ጐይታ ወረደ? ቅ.ዮሃንስ ኣፍወርቅ

ስለምንታይ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ’ዚ እንከሎ ዘይወረደ? ስለምንታይ ክሳብ ናብ ሰማያት ዝዓረግ ጸንሐ? ስለምንታይ`ኸ ድሕሪ ዕርገቱ ብኡንብኡ ዘይወረደ? ማለት ክርስቶስ ኣብ መበል ኣርባዓ መዓልቲ ምስ ዓረገ ብእንብኡ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን። “ኣብ መበል ሓምሳ...

ዳግማዊት ሔዋን-ድንግል ማርያም 0

ዳግማዊት ሔዋን-ድንግል ማርያም

መጽሓፍ ቅዱስ፣ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ “ዳግማይ ኣዳም” ወይ “ሰማያዊ ኣዳም” ኢሉ ይጽዉዖ። ናይቲ ዝወደቐ ኣዳም መተካእታ ኮይኑ ዝመጽአ ባዕሉ መድሓኒ ዓለም ክርስቶስ እዩ። ሮሜ 5፥10-መፈ 1ይ ቆሮ 15፥45-49። “ኣዳም ከኣ ምስሊ እቲ ዚመጽእ...

0

ንጐይታ ክንዲ ምንታይ ተፍቅርዎ? ክንዲ ይሁዳ`ዶ ዋላስ ክንዲ ማርያም?

ሮብዕ፣ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙነ ሕማማት ዝንበብ ወንጌል ኣዝዩ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ እዩ። ብርግጽ ኲሉ ወንጌል ፍሉይ ጣዕሚ ኣለዎ፣ ግን ንዓይ ብዉልቀይ ግና፣ ልበይ ካብ ዝትንክፋኒ ናይ ሶሙነ ሕማማት ንባባት ናይ ሮብዕ እያ እንተበልኹ...

መንፈሳዊ ትርጉም ናይ ሳእኒ ምዉጻእ እንታይ እዩ፧? 0

መንፈሳዊ ትርጉም ናይ ሳእኒ ምዉጻእ እንታይ እዩ፧?

ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝዓበየ ኣማኒ፣ ካብ ህጻንነቱ ጀሚራ ኣብ ልቡ ዝተሰረተት ስርዓት፣ ቤተክርስቲያን ክትኣቱ እንከለኻ ኣሳእንኻ ምዉጻእ እዩ። እዚ መንፈሳዊ ልምዲ እዚ ባህሊ ዝሰረቱ ዘይዀነስ፣ ትእዛዝ እቲ ልዑል ኣምላኽ እዩ። ታቦት ኣብ ዘለዎ ቅድስት...

ዘንብብ ይዕንብብ 0

ዘንብብ ይዕንብብ

መንፈሳዊ ንባብ ንባብ ንህይወትና ኣገዳሲ እዩ። “ዘንብብ ይዕንብብ” ስለዝዀነ፣ ንክዕንብብ፣ ዓንቢብና ዉን 30፡ 60፡ 100 ፍረ ከነፍሪ፣ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ። መንፈሳዊ ሰብ ህይወቱ ብናይ ንባብ ልምዲ ዝተሃንጸ ክኸዉን ይግባእ። ሓደ ክርስቲያን መንፈሳዊ ጽሑፋት ዘንብብን፣...

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን 2

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን

ኣብ ማሕበር ሓቢርና ጸሎት ክነቕርብ እንከሎና፣ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ማዕረ ኣወዳት ኣሕዋቶም መዝሙር ዳዊትን ዉዳሴ ማርያምን ሕዘን ክጽልያ ይፍቐደለን ድዩ? ሎሚ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ብሩኽ በዓል ይግበረልኽን...

መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምንባብና ዝጽለ ጸሎት-ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ 1

መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምንባብና ዝጽለ ጸሎት-ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

 

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም (313-386 ዓ.ም.) ሓደ ካብቶም ኣብ ራብዓይ ክ/ዘ ዝነበሩ ብሉጻት ሊቃዉንቲ ኮይኑ፣ ብፍላይ ንሓደስቲ ኣመንቲ ዝኸዉን መጽሓፉ ኣዝያ ፍልጥቲ እያ። ብቅድስንኡ፣ ብተባዕ ዉሳኔታቱን፣ ንኣርዮሳዉይና ብምቅዋሙ ዝፍለጥ ቅዱስ ቂርሎስ፣ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ...

ዕርገት-ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ 2

ዕርገት-ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ

ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ ኣብ 5ይ ክዘ ዝነበረ ናይ ቤተክርስቲያን ኣቦ እዩ፣ ጽሑፋቱ ብግእዝ የለን፣ ኣብ ስንክሳር ኰነ፣ ኣብ መጽሓፈ ሃይማኖተ ኣበው ዉን የለን። ዝያዳ ኣብቲ ምዕራባዊ ክፋል ጥራይ እዩ ዝፍለጥ። ኮይኑ ግና፣ ትምህርቱን መንፈሳዊ መልዕክቱን...