Category: ነገረ እምነት

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ 0

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ

እዛ ዕለት እዚኣ፣ ብሰማእትነት ናይ ክልተ ቅዱሳን ሓዋርያት ጴጥሮስን ጳዉሎስን፣ ተቀዲሳትልና ኣላ። እዞም ቅዱሳን ሓዋርያት ሕቡኣት ኣይነበሩን፣ ኣብ ኲሉ ፍሉጥ ዝነበሩ እዮም፣ “ድምጾም ናብ ኲላ ምድሪ፣ ቃላቶም ድማ ክሳብ ኲላ ዓለም በጽሐ” /መዝ 19፡4/።...

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ንሕና ኲልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቕና፣ ንዕኡ ምስ ለበስናዮም፣ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ንልወጥ ኢና። ብጸጋ ዉልድ ኣምላኽ ንክንኸዉን ዝተመደብና ስለዝዀንና፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምስጋና ክብሩ ንክርስቶስ ንመስለሉ ጸጋ ይዕድለና። ምስቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ (ሉቃ...