Category: ዓምዲ ጸሎት

ጸሎት-ካብ ድርሳን ኣርጋዊ መንፈሳዊ 0

ጸሎት-ካብ ድርሳን ኣርጋዊ መንፈሳዊ

ዓርቢ ሰዓት 12 ዝንበብ ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ-ድርሳን 25 “ኦ ምእንቲ ኣልኣዛር ዝነባዕኻን ዝበኸይኻን ኣምላኸይ፣ ናተይ ዝመረረ ሓዘነይ ንብዓተይን ተቐበል። ብሕማማትኻ ሕማመይ ፈዉስ፣ ብኣቚሳልካ ነቊሳለይ ኣጥዒ፣ ደምኻ ኣብ ደመይ ሓዉሶ፣ ናይ ህይወት መኣዛ ዝዀነ...

ጸሎት ስምኦን ኣምዳዊ- ናይ ሆሳእና ዋዜማ 0

ጸሎት ስምኦን ኣምዳዊ- ናይ ሆሳእና ዋዜማ

ቅዱስ ስምኦን ኣምዳዊ ዝጸለዮ ኣብ ናይ ሆሳእና ዋዜማ ዝጽለ ጸሎት። ቅዱስ ስምኦን ኣብ ከባቢ 5ይ ክ/ዘ ዝነበረ፣ ቅዱስ ኣቦ ኮይኑ፣ ኣብ ሓንቲ ዓንዲ ን45 ዓመት ከየወረደ ብምጽላዩ፣ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ 392 ዓም ኣብ ኣንጾክያ...

መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምንባብና ዝጽለ ጸሎት-ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ 1

መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምንባብና ዝጽለ ጸሎት-ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

 

ጸሎት ዓርቢ ስቕለት- ቅ.ስምኦን ኣምዳዊ 0

ጸሎት ዓርቢ ስቕለት- ቅ.ስምኦን ኣምዳዊ

ናይ ቅዱስ ስምኦን ኣምዳዊ ጸሎት፣ ዓርቢ ወጋሕታ ዝጽለ ኦ ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከምቲ ንዓካ ናይ ድሕሪት ኣሲሮም ናብ ናይ ሊቀ ካህናት መጋብኣያ ዝወሰዱኻ፣ ከምኡ ዉን ንዓይ እሰረኒ እሞ፣ ናብታ ወሃቢ ህይወት (ማህየዊት) ዝዀነ ቤትኻ ሰሓበኒ።...

ጸሎት ዘዘዉትር ብትግሪኛ

ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ብዝኸዉን ብቅድስት ስላሴ እናተማሕጸንኩን ኣብ ቅድሚ እዛ ኣደይ  ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን፣ ሰይጣን እኽሕደካ ኣሎኹ። ንሳዉን ናይ ዘለዓለም ጸግዐይ ምስክረይ ዝኾነት ማርያም እያ።  ነአኵተከ  ኦ ጐይታ ነመስግነካን ነኽብረካን...