Tagged: ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ንሕና ኲልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቕና፣ ንዕኡ ምስ ለበስናዮም፣ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ንልወጥ ኢና። ብጸጋ ዉልድ ኣምላኽ ንክንኸዉን ዝተመደብና ስለዝዀንና፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምስጋና ክብሩ ንክርስቶስ ንመስለሉ ጸጋ ይዕድለና። ምስቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ (ሉቃ...

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም (313-386 ዓ.ም.) ሓደ ካብቶም ኣብ ራብዓይ ክ/ዘ ዝነበሩ ብሉጻት ሊቃዉንቲ ኮይኑ፣ ብፍላይ ንሓደስቲ ኣመንቲ ዝኸዉን መጽሓፉ ኣዝያ ፍልጥቲ እያ። ብቅድስንኡ፣ ብተባዕ ዉሳኔታቱን፣ ንኣርዮሳዉይና ብምቅዋሙ ዝፍለጥ ቅዱስ ቂርሎስ፣ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ...