Tagged: ጴጥሮስ ወጳዉሎስ

በዓለ ሓዋርያት-ጴጥሮስ ወጳዉሎስ 0

በዓለ ሓዋርያት-ጴጥሮስ ወጳዉሎስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። እንኳዕ ናብ ክቡር በዓል ናይ ሓዋርያት፣ ጴጥሮስ ወጳዉሎስ፣ ብሰላም ኣብጽሓና፣ ክቡራት ኣንበብቲ። በረኸቶምን ጸሎቶምን ናይ ኲሎም ሓዋርያት ምስ ኲልና ይኹን። መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ገንጺሉ ዘንብብ ሰብ፣...

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ 0

ብጽእና ጴጥሮስን ጳዉሎስ- ቅዱስ ኣዉግስጢኖስ

እዛ ዕለት እዚኣ፣ ብሰማእትነት ናይ ክልተ ቅዱሳን ሓዋርያት ጴጥሮስን ጳዉሎስን፣ ተቀዲሳትልና ኣላ። እዞም ቅዱሳን ሓዋርያት ሕቡኣት ኣይነበሩን፣ ኣብ ኲሉ ፍሉጥ ዝነበሩ እዮም፣ “ድምጾም ናብ ኲላ ምድሪ፣ ቃላቶም ድማ ክሳብ ኲላ ዓለም በጽሐ” /መዝ 19፡4/።...